Tältä sivulta löydät Old Powerin turvallisemman tilan periaatteet sekä ohjeet, kuinka puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen.

OLD POWERIN TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

Old Power on moninainen liikuntayhteisö, jonka yksi tärkeimmistä arvoista on yhdenvertaisuus. Turvallisemman tilan periaatteilla pyritään luomaan käytänteitä, joiden avulla jokainen pystyy edistämään yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa ilmapiiriä. Nämä periaatteet koskevat kaikkea seuramme toimintaa ja tapahtumia.

  • Kohtele toisia ihmisiä asiallisesti sekä kunnioittavasti ja arvosta heidän osallistumistaan. Älä esitä epäasiallisia, vähätteleviä tai henkilökohtaisuuksiin meneviä kommentteja toisista ihmisistä.
  • Palautetta annettaessa keskity antamaan rakentavaa palautetta ja ole valmis avoimeen keskusteluun.
  • Meillä kaikilla on olettamuksia ja ennakkoluuloja toisista ihmisistä. Yritä tunnistaa tekemäsi olettamukset ja huomioida ihmisten moninaisuus. Kunnioita henkilön itselleen määrittämiä identiteettejä ja kohtaa hänet avoimesti; et voi tietää toisen taustaa, kokemuksia ja elämäntilannetta tai määritellä identiteettiä hänen puolestaan.
  • Seurassamme ei sallita väkivaltaa, häirintää, rasismia tai syrjivää käytöstä tai kielenkäyttöä.
  • Kunnioita muiden fyysistä ja henkistä koskemattomuutta sekä heidän itselleen asettamia rajoja. Ei tarkoittaa ei; älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai muulla tavoin.
  • Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät osallisiksi. Hyvässä keskustelussa kaikki saavat puheenvuoron, tulevat kuulluiksi sekä voivat halutessaan vain kuunnella. Älä puhu muiden päälle, ja yritä käyttää kieltä, joka on ymmärrettävää kaikille.
  • Käsittele herkkiä aiheita kunnioittavasti.
  • Tunnista omat etuoikeutesi. Etuoikeuksilla tarkoitetaan etuja, joita yksilöt saavat kuulumalla tiettyihin sosiaalisiin ryhmiin. Etuoikeudet liittyvät muun muassa sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, ihonväriin, luokkaan, kieleen, terveydentilaan tai uskontoon.
  • Jos rikot tai sinulle huomautetaan turvallisemman tilan periaatteiden rikkomisesta, pyydä anteeksi. Kaikki tekevät erehdyksiä. Suhtaudu myös ymmärtäväisesti toisten virheisiin ja pyri sopimaan asia mahdollisuuksien mukaan osapuolten kanssa.
  • Puutu näkemääsi syrjintään tai tarjoa tukeasi syrjintää kohdanneelle. Ongelmatilanteissa voit aina ottaa yhteyttä häirintäyhteyshenkilöön: Susanna Halme, 0408428413, susanna.s.halme@kolumbus.fi.

EPÄASIALLISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN PUUTTUMINEN

Old Power -yhteisössä ei hyväksytä minkäänlaista epäasiallista, häiritsevää, syrjivää tai loukkaavaa toimintaa. Vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta, uskonto, terveydentila tai mikä tahansa muu ominaisuus ovat henkilökohtaisia asioita, joita tulee kunnioittaa eikä niistä tule missään tilanteessa esittää epäasiallisia kommentteja. Minkäänlainen, fyysinen tai sanallinen, toisen ihmisen henkilökohtaisten rajojen ylittäminen tai seksuaalinen häirintä ei ole koskaan sallittua. Nollatoleranssi epäasiallisen käytöksen suhteen on voimassa kaikessa seuran toiminnassa ja koskee niin keskusteluja, viestittelyä kuin kaikkia muitakin vuorovaikutustilanteita.

Mikäli havaitset ylläkuvatun kaltaista epäasiallista toimintaa tai turvallisemman tilan periaatteiden rikkomista, ole yhteydessä häirintäyhteyshenkilöön sähköpostitse, puhelimitse tai WhatsAppilla. Häirintäyhteyshenkilönä toimii Susanna Halme, 0408428413, susanna.s.halme@kolumbus.fi.

Häirintäyhteyshenkilö selvittää asiaa ja vie sen hallituksen käsiteltäväksi, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä. Sekä häirintäyhteyshenkilö että hallitus toimivat luottamuksellisesti.