SEURAMME VISIO


Old Power haluaa olla menestyvä, tavoitteellinen ja yhteisöllinen seura, joka on merkittävä toimija niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin maalipallossa. Seurassamme kehitytään, kannustetaan, opitaan ja saavutetaan unelmia.

SEURAMME ARVOT

Kaikkea Old Powerin toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

  • Intohimo: Intohimonamme on mahdollistaa jokaisen yhdenvertainen oikeus liikkua ja urheilla, kehittää itseään, saavuttaa tavoitteita ja menestyä. Pyrimme jatkuvasti kehittymään ja toimimaan entistä paremmin jäsentemme hyväksi.
  • Yhteishenki ja toisten arvostaminen: Puhallamme aina yhteen hiileen, pidämme huolta, välitämme ja kuuntelemme toisiamme. Arvostamme jokaista omana itsenään ja pyrimme saamaan jokaisen äänen kuuluviin seurassa.
  • Yhdenvertaisuus: Seuraamme ovat kaikki lämpimästi tervetulleita riippumatta iästä, sukupuolesta, uskonnosta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, sosioekonomisesta asemasta, vammasta / vammattomuudesta tai mistään muustakaan tekijästä. Jokaisen henkilökohtaisiin tarpeisiin liikkujana pyritään vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla.
  • Oikeudenmukaisuus: Pelaamme aina rehellistä peliä, kunnioitamme vastustajaa, tuomareita ja toimitsijoita. Yhteisöllisesti pidämme kunnia-asiana, ettei seuramme sisällä esiinny minkäänlaista vilppiä, epäasiallisuutta tai manipulaatiota.
  • Periksiantamattomuus: Näkövammainen ihminen joutuu selättämään elämänsä aikana huikean määrän erilaisia haasteita eri osa-alueilla. Haasteiden voittamiseksi tarvitaan suurta päättäväisyyttä, rohkeutta ja ennen kaikkea periksiantamattomuutta. Siksi Old Power on aina loppuun asti taisteleva ja arvojensa puolesta periksiantamaton.